Home | Valre gezond punt Lonneker
WBGO rechten en plichten

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een (para)medicus een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

De WGBO regelt:
- recht op informatie over de medische situatie
- toestemming voor een medische behandeling
- inzage in het medisch dossier
- recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
- vertegenwoordiging van patiënten die zelf niet kunnen beslissen.

Plichten
Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Uitgebreide informatie hierover is te vinden op:

http://www.hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-%28wgbo%29.html en  http://www.fysionet.nl/wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-wgbo_.pdf

Ontwerp | studio-paf
VALRE | Copyright © 2019

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oncologische fysiotherapie
Tapen
Oefengroepen
Fitness
Osteopathie
Podotherapie
Voeding en dieetadvies
Qigong
Tai chi

Tel: 053-4358900
Email: info@valre.nl

 

kngfRugnetwerktwenteschoudernetwerk