Home | Valre gezond punt Lonneker
Fysiotherapie voor kankerpatienten

Oncologische fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker, namelijk op de gevolgen van de ziekte zelf en van de nodige medische behandelingen. De oncologisch fysiotherapeut behandelt de gevolgen op het bewegend functioneren van kanker en medische behandelingen tegen kanker.
Men kan dan denken aan lichamelijke problemen zoals de gevolgen van operaties, schade aan het bewegingsapparaat, hart en longen door bestraling, chemotherapie en lymfoedeem. Tevens zijn er algemene klachten, zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component die elkaar beïnvloeden.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen een positieve invloed hebben op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidproces.

Stadia bij behandeling van kanker
We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. In ieder stadium gebeurt er iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

Behandelfase
In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Dit kan allerlei ongemakken met zich meebrengen waarbij de oncologisch fysiotherapeut kan helpen. Verder is het erg belangrijk om actief te blijven en te blijven of te gaan bewegen. De oncologisch fysiotherapeut kan daarover adviseren en het bewegen begeleiden.
 
Herstelfase
In de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan hij of zij het leven weer gaan oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het dus belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven. Daarbij kan de oncologisch fysiotherapeut helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken, zoals lymfoedeem of een beperkte beweeglijkheid.

Palliatieve fase
Soms loopt het anders en slaan de medische behandelingen niet goed aan, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van kanker. Dan spreken we van de palliatieve fase. De ziekte is dan niet meer te genezen. Dit stadium kan soms heel lang duren. Belangrijks is dan dat de kwaliteit van leven goed is. Daarvoor is een actieve levensstijl met veel lichaamsbeweging belangrijk. De oncologisch fysiotherapeut begeleidt en adviseert daarover.

Terminale fase
In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, moeheid en benauwdheid zijn de belangrijkste klachten. Bij deze klachten kan de oncologisch fysiotherapeut helpen met bijvoorbeeld ontspannings- en ademhalingsoefeningen, begeleiden bij belasten, advies en ondersteuning bij ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid.


  
Binnen gezondheidscentrum Valre is Hilda Schreurs - Schutten gespecialiseerd in oncologische fysiotherapie.

Ontwerp | studio-paf
VALRE | Copyright © 2019

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oncologische fysiotherapie
Tapen
Oefengroepen
Fitness
Osteopathie
Podotherapie
Voeding en dieetadvies
Qigong
Tai chi

Tel: 053-4358900
Email: info@valre.nl

 

kngfRugnetwerktwenteschoudernetwerk