Home | Valre gezond punt Lonneker
Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie? 
De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt individuele of groepen patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit mobiliseren, massage en oefentherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.
De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.

Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut
Vanaf 2006 kan iedereen zonder verwijsbriefje van de huisarts naar de fysiotherapeut. Als het nodig is kan de fysiotherapeut patiënten terugverwijzen naar de huisarts of doorverwijzen (via de huisarts) naar een specialist.
 
  
Sportfysiotherapie

Waar de algemeen fysiotherapeut zijn patiënten behandelt om weer de algemeen dagelijkse handelingen te kunnen verrichten, gaat de sportfysiotherapeut vaak nog een stap verder. Hij krijgt doorgaans te maken met klanten die niet alleen weer aan het werk willen, maar ook met fanatieke sporters die hun sport weer op (hoog) niveau willen beoefenen. De sportfysiotherapeut ziet ook andere (kwetsbare) doelgroepen zoals ouderen en kinderen waarbij sport juist wordt ingezet als onderdeel van de therapie.
De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.
 
De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport als hobby of beroep heeft. De behandeling wordt door de meeste verzekeraars vergoed volgens de dekking van de algemeen fysiotherapeut.

Binnen gezondheidscentrum Valre is Jan Herman Mogendorff gespecialiseerd in sportfysiotherapie.

Manuele therapie

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die behalve met pijn gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of meerdere gewrichten. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van gewrichten verholpen of verminderd worden. De manueeltherapeut probeert de stoornis op te heffen door middel van passief mobiliserende of manipulerende technieken, ondersteund met adviezen, oefentherapie en instructie. 
 
Veel voorkomende klachten die de manueeltherapeut behandeld zijn hoofd- en nekpijn die gepaard kunnen gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom, nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen, klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn, artrose van de heup, lage rugklachten (eventueel met uitstralende pijn naar de benen), bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt wordt door het bewegen van de nek en kaakklachten (eventueel gecombineerd met nekklachten).

Binnen gezondheidscentrum Valre is Marjolein Pikaar gespecialiseerd in manuele therapie.

Fysiotherapie voor kankerpatienten

Oncologische fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker, namelijk op de gevolgen van de ziekte zelf en van de nodige medische behandelingen. De oncologisch fysiotherapeut behandelt de gevolgen op het bewegend functioneren van kanker en medische behandelingen tegen kanker.
Men kan dan denken aan lichamelijke problemen zoals de gevolgen van operaties, schade aan het bewegingsapparaat, hart en longen door bestraling, chemotherapie en lymfoedeem. Tevens zijn er algemene klachten, zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component die elkaar beïnvloeden.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen een positieve invloed hebben op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidproces.

Stadia bij behandeling van kanker
We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. In ieder stadium gebeurt er iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

Behandelfase
In de behandelfase is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Dit kan allerlei ongemakken met zich meebrengen waarbij de oncologisch fysiotherapeut kan helpen. Verder is het erg belangrijk om actief te blijven en te blijven of te gaan bewegen. De oncologisch fysiotherapeut kan daarover adviseren en het bewegen begeleiden.
 
Herstelfase
In de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan hij of zij het leven weer gaan oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het dus belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven. Daarbij kan de oncologisch fysiotherapeut helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken, zoals lymfoedeem of een beperkte beweeglijkheid.

Palliatieve fase
Soms loopt het anders en slaan de medische behandelingen niet goed aan, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van kanker. Dan spreken we van de palliatieve fase. De ziekte is dan niet meer te genezen. Dit stadium kan soms heel lang duren. Belangrijks is dan dat de kwaliteit van leven goed is. Daarvoor is een actieve levensstijl met veel lichaamsbeweging belangrijk. De oncologisch fysiotherapeut begeleidt en adviseert daarover.

Terminale fase
In de terminale fase is het levenseinde in zicht. Pijn, moeheid en benauwdheid zijn de belangrijkste klachten. Bij deze klachten kan de oncologisch fysiotherapeut helpen met bijvoorbeeld ontspannings- en ademhalingsoefeningen, begeleiden bij belasten, advies en ondersteuning bij ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid.


  
Binnen gezondheidscentrum Valre is Hilda Schreurs - Schutten gespecialiseerd in oncologische fysiotherapie.

Oedeemfysiotherapie

Oedeemfysiotherapie

 


Deze pagina wordt nog aangevuld.

 

Binnen Gezondheidscentrum Valre is Hilda Schreurs - Schutten gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie.Tapen kan een toegevoegde waarde hebben bij de fysiotherapeutische behandeling, maar ook voor bijvoorbeeld klachten als het gevolg van hooikoorts.


Er zijn grofweg twee soorten tape: de witte, stugge tape en de felgekleurde, elastische tape. De witte tape wordt voornamelijk gebruikt om te immobiliseren (zorgen dat iemand toch kan belasten zonder al te veel pijn) na bijvoorbeeld een verstuiking van de enkel. De elastische tape is medical tape. Deze ondersteunt het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt het de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken (niet immobiliserend). Bij klachten aan het bewegingsapparaat wordt de tape vaak ingezet om gewrichten te ondersteunen, of spieren te beïnvloeden om spanningstoename óf juist afname te realiseren. Deze tape kan ook gebruikt worden voor houdingscorrectie, zwellingreductie, pijnvermindering en het verbeteren van de huidconditie bij bijvoorbeeld littekens. Medical tape kan tussen de vier en tien dagen blijven zitten, waarbij alles gedaan kan worden, ook douchen en zwemmen. 

Bij hooikoorts kan tape op een bepaalde manier op de rug geplakt worden waardoor de symptomen en klachten voortkomend uit de hooikoorts verminderd kunnen worden. Het meest ideaal is het op de tape voor de start van het hooikoortsseizoen aan te laten brengen, maar ook tijdens de periode van klachten kan taping een uitkomst bieden. Eenmaal tapen kan al voldoende zijn om het hooikoortsseizoen klachtenvrij te zijn, maar vaker tapen kan een optie zijn wanneer de eerste keer onvoldoende geholpen heeft.

 

 

 

Ontwerp | studio-paf
VALRE | Copyright © 2019

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oncologische fysiotherapie
Tapen
Oefengroepen
Fitness
Osteopathie
Podotherapie
Voeding en dieetadvies
Qigong
Tai chi

Tel: 053-4358900
Email: info@valre.nl

 

kngfRugnetwerktwenteschoudernetwerk